Zakazivanje Pregleda

Molimo Vas da pre dolaska u ordinaciju zakažete pregled, intervenciju ili konsultaciju.


Ordinacija Dentina


Radno Vreme

  • Ponedeljak, Sreda, Petak - 13 do 19 časova
  • Utorak, Četvrtak - 9 do 12 i 16 do 19 časpva